Logo
  
 

Undgå for meget ukrudt mellem fliser og belægningssten.

Ved planlægningen af belægningen:
Vælg en belægningstype med et lille fugeareal. Jo større belægningstypen er - jo mindre fugeareal pr. m2.  Ukrudt etablerer sig især ved skarpe hjørner, langs facader og kantafgrænsninger, under og omkring inventar.

Spørg anlægsgartneren hvilket fugemateriale der egner sig bedst til jeres belægningstype.

Undgå for brede fuger. Mellem betonbelægningssten, klinker og fliser er den anbefalede fugebredde 2-5 mm. Mod sokler, kantsten og andre belægningstyper højst 10 mm.

Beregn hvilke højdeforskelle der bliver fra f.eks. husvæggen til yderkanten af belægningen eller til riste.
Anvendes betonprodukter, klinker eller naturstensfliser skal afvandingsfaldet efter normerne være min. 10 ‰ (1 cm pr. løbende meter) på terrasser. På gangarealer 20 ‰ og i indkørsler 25 ‰.

Chaussésten og brosten skal min. have 20 ‰ på gangarealer og 25 ‰ i indkørsler.

Ved anlæggelsen:

  • Overhold krav til fugebredde ved at spænde retnings- og afstandssnore op. 
  • Foretag fugning løbende under lægning. Undgå tilsmudsning af åbne fuger med muldjord. 
  • Tørt fugesand på tør belægning sikrer en bedre opfyldning af fugen og letter nedfejningen. Efter opfyldning af fugerne renfejes belægningen og belægningen komprimeres.
  • Komprimer belægningen med pladevibrator (overkørsel på langs og tværs med 50 % overlæg). For at undgå skader ved komprimering på fliser anvendes en gummimåtte under pladevibratoren. 
  •  Efter komprimeringen opfyldes alle fugerne igen med tørt fugemateriale.

 

Vedligeholdelsen:

  • Forebyg at ukrudtet etablerer sig ved at holde fugerne fyldte med optimalt fugemateriale.
  • Hold belægningen rene for organisk materiale som jord og kompost.
  •  Bekæmp ukrudt med 8-12 årlige behandlinger med en ukrudtsbrænder.

Du er her: Home Gode råd Undgå for meget ukrudt mellem fliser og belægningssten.