Logo
  
 

Flammebehandling af ukrudt

Næst efter sprøjtning er brænding af ukrudt er stadig den mest anvendte og billigste metode til at holde ukrudtsplanter borte fra belægninger mm. Alternativ er skuffejernet eller godkendte sprøjtemidler. Skuffejernet har svært ved at få hele roden med op af fugerne på belægningen og det er flere grunde til, at kommuner m.fl. undgår sprøjtemidler. 

Brænderen skal dog anvendes korrekt og med hensyntagen til omgivelserne for at få et godt resultat.


Selve brænderen bør ikke være mindre end en ”tagbrænder-størrelse” til parcelhusejererne og tilsvarende anlæg.

Ideen med brændingen er at ødelægge planternes overhud, så der sker en fordampning fra de underliggende celler som dermed ødelægger planten. For at kontrollere, om planten har fået den rigtige varmepåvirkning anvendes ”fingertryksmetoden”. Ved at presse sin tommeltot ned i det brændte blads overflade og slipper, skal man efterfølgende kunne se sit fingeraftryk som et mørkere aftryk i bladet. Dette indikerer at plantens overhud er ødelagt i tilstrækkelig grad.
Ved at brænde til planten bliver sort og forkullet, opnår man samme effekt som ved at anvende hakkejern eller skuffejern og plantens vækstpunkt skyder ofte igen.
Dette er dog meget afhængigt af hvilken planteart, der brændes og nedenstående kategorier, kan give et overblik over, hvilke planter der hurtigt går til ved en brænding og hvilke planter, der skal have en større mængde gas og evt. flere behandlinger.Brænding af kvik-/senegræs, tidsler og skvalderkål er meget svære at brænde væk.


En tidlig forårsbrænding og en sen efterårsbrænding giver en god forebyggende bekæmpelse af ukrudtet, da helt små spirer og frøanlæg destrueres inden vækstsæsonen atter begynder.


Brænd ikke i nærheden af enhver form for træbeklædning på huse og skure, samt ved ventilationsriste. Hold afstand til andre planter, tørre hække/ bladaffald, dækmaterialer og biler. Lad aldrig en tændt eller varm brænder ligge - især hvor der er småbørn. Til stråtækte huse er der en sikkerhedsafstand på min. 30 meter og undgå brænding i kraftig blæsevejr. Hav altid en lille vandforstøver med og tag regulatoren af gasflasken efter arbejdet.

Få andre gode råd på www.bpgas.dk


Hvis planterne er våde tager det 27% mere gasenergi til at tørre planterne. Regn med 6-8 og op til 12 behandlinger pr. sæson.

 

Ukrudtsplanter med 2-4 blade bekæmpes effektivt med eller uden afskærmning af brænderen. Derefter skal der på større planter anvendes mere end 50 kg gas/ha Fuglegræs
Alm. Brandbæger
Skærmvortemælk
Rød Tvetand
Burre-Snerre
Liden Nælde
Hvidmelet Gåsefod
Ukrudtsplanter med 2-4 blade som bekæmpes effektivt med afskærmning på brænderen. Krumhals
Mark-Forglemmigej
Ukrudtsplanterne bør bekæmpes på max. 2 blade med eller uden afskærmning af brænderen. Meget kraftig behandling (100-150 kg gas/ha) er dog effektiv mod større planter. Agerkål
Raps
Ager-Stedmoderblomst
Sort Natskygge
Snerle-Pileurt

Du er her: Home Gode råd Flammebehandling af ukrudt